Des de l’any 2010 la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona, entitat dedicada a tutelar i donar suport a menors d’edat en situació de desemparament a les nostres comarques, aplica el programa Unitat Convencional d’Acció Educativa (UCAE), a través del qual se seleccionen famílies experimentades en adolescència i infància per tal que acullin temporalment aquells…

Llegiu més

La feina de l’educador social sovint està malentesa o pateix un desprestigi fruit de la ignorància de gran part de la societat que els confon amb monitors. El seu rol és especialment important en els CRAE (Centres Residencials d’Acció Educativa), ja que assumeixen les funcions parentals i acompanyen els infants fins a aconseguir el retorn…

Llegiu més

La paternitat i la maternitat adoptiva és un acte meditat, consensuat i molt elaborat que, generalment, és viscut amb alegria, entusiasme i il·lusió. Però sovint, quan l’adopció es fa efectiva i l’infant arriba a casa, es generen molts dubtes que, de vegades, les famílies no saben com resoldre.  Per ajudar-los en tot aquest procés, fa…

Llegiu més