Servei de preadoptius

Dades de contacte

a/e: preadoptius@casasantjosep.cat
Telèfon: 977 241 418

L’acolliment preadoptiu és el pas previ a l’adopció d’un menor susceptible de ser adoptat per una família adoptiva, que compleixi els criteris que s’ajustin millor a l’interès de l’infant.

El Servei de Preadoptius de la Fundació Casa Sant Josep és un servei conveniat amb l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA) dins l’àmbit territorial d’actuació de les comarques de Tarragona per fer:

  • El seguiment i acompanyament dels infants que es troben en mesura d’acolliment preadoptiu, amb famílies del nostre territori.
  • L’estudi, formació i valoració de les famílies que sol·liciten l’adopció d’un infant de Catalunya de les nostres comarques.