Història

1912

Aquesta institució va ser creada l’any 1912 per acollir nois i noies que es trobaven mancats d’un entorn familiar que se’n fes càrrec, que havien comès algun delicte o que es trobaven ingressats a presó. La casa era coneguda com “l’asil” i va ser una de les primeres entitats de Catalunya dedicada únicament a la reeducació de menors.

1920

La creació del Tribunal Tutelar de Menors de Tarragona l’any 1920, el segon de l’Estat Espanyol i el primer de Catalunya, ens ajuda a confirmar que la ciutat de Tarragona ha estat pionera en el desenvolupament d’actuacions socials adreçades a l’atenció dels infants i joves. El Tribunal Tutelar tenia “la Escuela de Reforma Casa Asilo de San José” per a la seva acció tuïtiva i social.

1940

Els Pares Franciscans van engegar quatre tallers d’impremta, fusteria, serralleria i sabateria amb mestres artesans pagats per la Diputació, l’Ajuntament, la Junta Provincial i el Tribunal Tutelar i, l’any 1943, el Laboratori Psicotècnic.

1957

Mossèn Perfecte Cabré va anar ampliant la seva estructura i serveis. L’actuació es duia a terme tenint al seu abast tots els recursos dins mateix de la Casa i partint d’un enfocament bàsicament assistencial.  Aquí caldria fer referència al Col·legi Públic, que complia una tasca d’instrucció i educativa de tots els interns i que va funcionar del 1960 fins l’any 1994 amb un projecte que era l’eix vertebrador de la Casa.

1989

L’any 1989 el Patronat i l’Administració introdueixen un equip d’educadors que assumeixen la posada en marxa d’un nou projecte d’intervenció socioeducativa, promovent l’abordatge més personalitzat de la situació de cada infant des d’un projecte educatiu individualitzat; l’obertura cap a l’entorn comunitari i el treball en col·laboració amb la xarxa de serveis professionals.

2012 – Nova etapa a la Xarxa de Santa Tecla

Després de diversos anys de dificultats econòmiques i de veure perillar la seva continuïtat al servei de la infància en risc, la Fundació Casa Sant Josep s’adhereix a la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent, institució que professionalitza la seva gestió i amb la qual es fa possible la projecció i construcció de la nova Casa Sant Josep, ubicada a l’avinguda Estanislau Figueras de Tarragona, que ha requerit una inversió de 5 milions d’euros i una execució d’obres de més de dos anys.

2017 – Nova Casa Sant Josep

En la línia d’incrementar i diversificar l’oferta en l’àmbit d’atenció i protecció a la infància, la Casa Sant Josep i la Xarxa de Santa Tecla han fet realitat la nova seu, plenament operativa des de l’estiu de 2017. El nou centre aglutina els diferents serveis prestats per la fundació i constitueix un dels CRAE més funcionals i moderns de tot Catalunya. En l’actualitat la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona ofereix serveis de  Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE), Centre d’Acolliments Familiars (CAF), Casa d’Infants, Servei de Preadoptius i Servei SETCAPS.