Centre Residencial d’Acció Educativa

CASA SANT JOSEP

La Casa Sant Josep integra el Centre Residencial d’Acció Educativa, el Centre d’Acolliments Familiars i el Servei d’Integració en Família Extensa.

Dades de contacte

Av/ Estanislau Figueras, 4-6
43003 Tarragona
a/e: fundacio@casasantjosep.cat
Telèfon:  977 241 519

El CRAE Casa Sant Josep disposa de 40 places residencials per a l’atenció i educació d’infants i adolescents que es troben en situació de desemparament i pels quals s’ha resolt una mesura administrativa d’acolliment simple institucional.  Són serveis concertats amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Fotogaleria