Nosaltres

La Casa Sant Josep, entitat adherida a la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent, va ser creada l’any 1912 per acollir nois i noies que es trobaven mancats d’un entorn familiar que se’n fes càrrec i, durant més de 100 anys, la fundació ha treballat en favor de la infància i adolescència en situació de risc o desprotecció.

Objecte social

L’objecte social de la Casa Sant Josep és treballar a favor de la infància i l’adolescència en situació de risc o desprotecció, oferint diferents serveis per a l’atenció d’infants, joves i famílies.

Missió

La finalitat de la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona és l’atenció d’infants, adolescents i joves en situació de desprotecció o risc social, posant al seu abast recursos d’acolliment, educatius i d’integració familiar i social.

Visió

Entitat d’Iniciativa Social i del Tercer Sector de Catalunya de referència al Camp de Tarragona, amb un fort compromís social, educatiu i d’atenció als infants, amb una dedicació clara vers els més vulnerables i les seves famílies. És la continuïtat d’una llarga tradició d’intervenció, a través d’una entitat d’inspiració cristiana, que treballa amb les persones, la societat i les organitzacions per a la millora dels drets dels infants.

Valors

Estan explicats en els projectes: respecte, l’escolta, la responsabilitat, l’esforç… i vertebrats al voltant del nostre compromís amb els infants i la coherència d’ajustar les intervencions a les conviccions.

Patronat

La Fundació Casa Sant Josep de Tarragona es regeix per un Patronat. Les seves funcions principals són vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els Estatuts de l’entitat.