Com ens organitzem?

La Fundació Casa Sant Josep de Tarragona està dirigida per un patronat integrat per:

Presidenta: Maria Mas Chacón.

Vocals: Jaume Recasens Vives, Pilar Alió Borràs, Helena Arribas Esteve, Josep Maria Milà Rovira i Rosa Ricomà Vallhonrat.

 

La Fundació està integrada dins de la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent i es divideix en dues àrees: serveis residencials i serveis d’integració familiar