Com ens organitzem?

La Fundació Casa Sant Josep està dirigida per un patronat integrat per:

 

President: Jaume Recasens Ribes.

Vocals: Joan Maria Adserà i Gebellí, Pilar Alió Borràs, Josep Ramon Fuentes i Josep Maria Milà Rovira.

 

La Fundació està integrada dins de la Xarxa Santa Tecla i es divideix en dues àrees: serveis residencials i serveis d’integració familiar