La Casa Sant Josep i Caixa Proinfància treballen a la zona del Vendrell per millorar la vida d’infants i adolecents en entorns desafavorits

Des de l’any 2016, gràcies al Conveni signat amb la Caixa Proinfància, des de la Fundació Casa Sant Josep treballem a la zona del Vendrell per oferir una vida millor a infants i adolescents que viuen en entorns desafavorits. Ho fem a través d’un model d’acció social i educativa que ajuda a impulsar-ne la integració social dels joves i la de les seves famílies.
 Obectius del programa:
Afavorir el desenvolupament de les competències dels infants i adolescents i les seves famílies que permetin millorar-ne els processos d’integració social i autonomia.
Promoure el desenvolupament social i educatiu dels infants i adolescents en el seu context familiar, escolar i social.
Desenvolupar i implementar un model d’acció social i educativa integral que contribueixi a millorar les oportunitats de desenvolupament social i educatiu dels infants i les seves famílies.
Contribuir a sensibilitzar i mobilitzar la societat en l’erradicació de la pobresa infantil.