La Casa d’Infants de Tarragona de la Fundació Casa Sant Josep celebra els 10 anys de la seva obertura

La celebració va consistir en una trobada amb les famílies, infants i professionals. Aquest acte ha servit per compartir records i experiències d’aquests 10 anys de funcionament.

La Casa d’Infants és un projecte pioner d’acompanyament i suport a les famílies amb infants de 3 a 18 anys que es troben en situació de risc greu o desemparament.

Aquest servei inclou el treball amb tots els membres de la unitat familiar, raó per la qual els pares, mares o referents adults dels nois i noies participen en el dia a dia de la Casa. De la mateixa manera, l’equip educatiu acompanya la família també en el seu domicili.