Emancipació i inclusió sociolaboral per a joves tutelats

Gràcies a la col·laboració de la Fundació ‘la Caixa’, la Fundació Casa Sant Josep ha desenvolupat el projecte Emancipació i inclusió sociolaboral per a joves tutelats. Aquest recurs té com a objectiu oferir als infants i als joves tutelats. Aquest recurs té com a objectiu oferir als infants i als joves, majors de 16 anys, tutelats per la fundació, acabar el seu procés maduratiu i arribar amb les màximes garanties d’èxit a la seva autonomia personal, social i laboral.

Per assolir aquesta autonomia, el programa ofereix una atenció personalitzada i individualitzada als nois i noies tutelats. Així doncs, aquest procés consisteix a: acompanyar els joves en el seu propi creixement, vetllant perquè sempre siguin els protagonistes i l’eix central de la intervenció; assessorar-los i guiar-los en la presa de decisions i treballar la inserció laboral mitjançant la recerca activa de feina.