La Fundació Casa Sant Josep aposta per la integració sociolaboral per a joves extutelats

Gràcies al suport de la Diputació de Tarragona, la Fundació Casa Sant Josep ha posat en marxa el projecte “Emancipació i integració sociolaboral per a joves extutelats”, l’objectiu del qual és facilitar la transició del nois i noies tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i ingressats al Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) per majoria d’edat, per tal que puguin completar el seu procés maduratiu amb suport i així puguin arribar amb les màximes garanties d’èxit a la seva autonomia personal, social i laboral.

Així doncs, des del CRAE de la fundació es continua apostant per desenvolupar un procediment que ofereixi un acompanyament als joves d’entre 18 i 21 anys d’edat que encara precisen cert suport i puguin adquirir eines que els ajudin en el seu desenvolupament personal.

Per tant, aquest programa permet assessorar als joves en la presa de decisions que afectin directament en el seu present i en el seu futur, així com fomentar la inserció laboral a través de la recerca activa de feina.