Gran participació en la primera jornada AprenLab

La primera jornada AprenLab organitzada per la Fundació Casa Sant Josep per a la Infància, entitat adherida a la Xarxa Santa Tecla, ha estat tot un èxit.  Un centenar de professionals relacionats amb l’educació infantil (professors, psicòlegs, monitors d’esbarjo i temps lliure, animadors, educadors socials, fisioterapeutes…) van omplir l’aforament previst al Centre Tarraconense El Seminari per aprofundir en el paper formatiu i terapèutic que el joc pot desenvolupar en l’educació dels infants en edat escolar i, especialment, en els joves en situació de vulnerabilitat.

Segons Roger Borrull, director tècnic de la Casa Sant Josep per a la Infància, la voluntat de la institució és aprofitar l’experiència i el coneixement de l’equip de professionals que hi ha al capdavant dels diferents serveis prestats per la fundació per instaurar en el calendari anual unes trobades tècniques i de reflexió que serveixin de referència per als professionals de les nostres comarques que intervenen amb infants amb dificultats d’aprenentatge i de risc social. És per això que han constituït el projecte AprenLab, que s’ha estrenat amb aquesta primera jornada oberta a la comunitat educativa dedicada, en aquest cas, a recuperar el joc com a eina educativa en les franges d’edat de la infància i l’adolescència. És per això que, en la jornada del dia 8 de juny, a banda de professionals de la Casa Sant Josep, hi van participar ponents de prestigi procedents d’instituts,  esplais, centres educatius especialitzats i professionals de la indústria del joc, entre altres. Armand Medina, professional de la Casa Sant Josep i membre de la comissió d’AprenLab, insisteix que l’objectiu és «dissenyar espais i temps en els quals es doni la possibilitat d’obrir vies de reflexió entorn a la tasca educativa a les nostres comarques. És per això que, entre altres accions, la idea és organitzar una jornada anual com la que vam celebrar la setmana passada al Seminari, intentant que cada trobada es dediqui a un tema d’alt interès per als professionals del sector de l’ensenyament».

La jornada es va celebrar al Centre El Seminari Tarraconense amb un centenar d’assistents.