«La nova Casa Sant Josep és un exemple per als models del futur»

Inauguració del CRAE a càrrec de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

El nou Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) de la Fundació Casa Sant Josep, que acull un total de 40 menors i adolescents sota la tutela de l’administració i altres serveis com el d’acolliments familiars i el de preadoptius, està en marxa des de fa dos mesos. La seva inauguració oficial, però, va tenir lloc la setmana passada amb la visita de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Dolors Bassa, qui va tenir l’oportunitat de conèixer personalment les instal·lacions i d’informar-se sobre el funcionament del centre de la mà de l’equip professional de la Fundació Casa Sant Josep i de la Xarxa Santa Tecla. «Estem davant d’un centre de present que s’avança a la metodologia residencial que el govern català vol instaurar als centres públics en el futur», va reconèixer la consellera, que va posar un especial èmfasi en la feina desenvolupada per l’equip humà del centre per fer possible que els «joves residents se sentin com a la seva pròpia llar».

Més enllà de la modernitat i la cèntrica ubicació de la Casa Sant Josep, que ha significat una inversió de 5 milions d’euros (1,5 MEUR dels quals aportats per l’obra Social de ‘la Caixa’), la consellera Bassa i el seu equip dels serveis territorials de la Generalitat destaquen l’aposta per la divisió del centre  en llars independents de vuit a dotze places cadascuna. «Així s’aprofundeix en grups reduïts, espais individuals i un model estructural que s’assembla a les condicions familiars i que facilita un treball de relacions afectives i terapèutiques que ajuden a les necessitats personals dels infants», assegurava durant la presentació Ricard Fernández, director del CRAE. En el seu parlament, la consellera confirmava la idoneïtat d’aquest plantejament que «respon al model educatiu per a joves en desemparament que l’administració ha estat implementant en els darrers anys: centres petits (deu-dotze places) i verticals (de diferents edats fins a 18 anys)». El CRAE Casa Sant Josep disposa de quaranta places residencials per a l’atenció i educació d’infants i adolescents que es troben en situació de desemparament i pels quals s’ha resolt una mesura administrativa d’acolliment simple institucional.  Són serveis concertats amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. La resta de serveis (centre d’acolliments familiars i preadoptius) disposen d’instal·lacions funcionals per atendre les famílies amb major qualitat i estan clarament separats dels espais que utilitzen els nois i noies residents.

El nou CRAE de la Fundació Casa Sant Josep, amb ubicació a l’avinguda Estanislau Figueras de Tarragona, és un dels centres d’aquesta tipologia més moderns i funcionals de Catalunya.