Finalitzen les obres de la nova Casa Sant Josep

La històrica entitat Fundació Casa Sant Josep per a la infància, adherida a la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent des de l’any 2012, ja ho té tot a punt traslladar-se al seu nou Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE), ubicat a l’avinguda Estanislau Figueras de Tarragona en un edifici més funcional i més cèntric que el que l’entitat ha ocupat fins ara al carrer del Pintor Ignasi Mallol.

L’obra del nou equipament, finalitzada fa setmanes i ja pràcticament equipada, ha comportat una inversió de 5 milions d’euros i un termini d’execució de més de 2 anys. Al nou centre es traslladarà aquest mateix estiu l’actual CRAE i els seus usuaris i usuàries i professionals, que disposaran d’unes instal·lacions millors. En aquest sentit, el nou espai acollirà els mateixos serveis que s’han prestat fins a l’actualitat: servei residencial, d’acolliment familiar preadoptiu i el centre d’acolliments familiars.

Previ al trasllat al nou centre, que es farà efectiu a finals d’agost, aquest dilluns a la tarda els integrants del Patronat de la Fundació Casa Sant Josep i del Consell Rector de les fundacions que formen part de la Xarxa Santa Tecla han visitat el nou edifici i les seves instal·lacions. La nova Casa Sant Josep ha estat beneïda per l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol i Balcells. L’acte ha comptat amb la presencia de Jaume Recasens, president de la Fundació Casa Sant Josep, i amb Jaume Masana, director territorial de La Caixa a Tarragona, Lleida i Girona.

L’Obra Social de la Caixa ha col·laborat amb una aportació econòmica d’1,5 milions d’euros

El nou Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE)

El CRAE de la Fundació Casa Sant Josep acull un màxim de quaranta infants i adolescents tutelats per l’administració, i està dividit en llars independents de vuit a dotze places cadascuna. Així s’aprofundeix en grups reduïts, espais individuals i un model estructural que s’assembla a les condicions familiars i que facilita un treball de relacions afectives i terapèutiques que ajudin a les necessitats personals dels infants. Aquest plantejament respon al model educatiu que des de la Generalitat s’ha estat implementant en els darrers anys: centres petits (deu-dotze places) i verticals (de diferents edats fins a 18 anys).

La resta de serveis (centre d’acolliments familiars i preadoptius) disposen d’instal·lacions funcionals per atendre les famílies amb major qualitat i estan clarament separats dels espais que utilitzen els nois i noies residents al CRAE.

Per tirar endavant el projecte, la Generalitat de Catalunya, l’Obra Social “la Caixa” i la mateixa la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona, van signar l’estiu de 2014 un conveni de col·laboració que ha permès construir i equipar el nou centre. L’edifici disposa de planta soterrani, planta baixa i quatre plantes i té una superfície de 2.678 m2, amb un pressupost total d’execució de 4.993.394 €. L’Obra Social “la Caixa” ha col·laborat en el projecte de construcció amb una aportació econòmica d’1,5 M€ emmarcada en un conveni establert entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Obra Social de l’entitat financera. La resta de la inversió s’ha finançat amb recursos propis de la Fundació Casa Sant Josep.

La Fundació Casa Sant Josep

La Fundació Casa Sant Josep per a la infància, constituïda l’any 1912, té una trajectòria de més de 100 anys al servei de l’atenció als infants, adolescents i joves en situació de desprotecció o risc social, als quals proporciona recursos d’acolliment, educatius i d’integració familiar i social.

L’estiu de l’any 2012, tot coincidint amb la commemoració del seu centenari, la Fundació Casa Sant Josep es va incorporar a la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, amb qui s’ha culminat aquest nou equipament que dota la ciutat de Tarragona amb un dels Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) més funcionals de Catalunya.