Educadors socials, el motor de la Casa Sant Josep

La feina de l’educador social sovint està malentesa o pateix un desprestigi fruit de la ignorància de gran part de la societat que els confon amb monitors. El seu rol és especialment important en els CRAE (Centres Residencials d’Acció Educativa), ja que assumeixen les funcions parentals i acompanyen els infants fins a aconseguir el retorn amb la família. El CRAE de la Casa Sant Josep, fundació adherida a la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent, està format per un equip d’uns trenta educadors socials que donen cobertura a una quarantena d’infants.

Quan uns progenitors perden la custòdia del seu fill, l’Administració esdevé el tutor legal del menor i en delega les guardes als CRAE. A partir d’aquí comença la tasca dels educadors socials. «L’objectiu és treballar amb els pares i amb els nens per fer un retorn cap al domicili», explica el director del centre, el Ricard Fernández. «Evidentment això no ho fem sols, treballem de la mà dels equips d’infància, dels terapeutes, dels mestres… entre tots ajudem els pares a adquirir les habilitats que els manquen per poder cuidar als seus fills».

Per fer realitat aquesta fita, els educadors socials divideixen la seva tasca per àrees: formació, lleure, vida quotidiana, salut i família. «Amb aquestes cinc àrees entenem que abastem l’univers sencer del noi», comenta el Ricard. En totes aquestes àrees és on fan l’acompanyament, però «cal tenir present que l’àrea de salut no implica només acompanyar físicament el nen al metge, sinó vetllar per la seva salut, ja sigui amb l’alimentació, amb hàbits d’higiene saludable o, amb els més grans, aprendre a mantenir relacions de manera saludable i a respectar els altres», apunta el director del CRAE de la Fundació Casa Sant Josep.

A banda de les àrees esmentades n’hi ha altres d’específiques, depenent de l’edat dels menors. «Dins de l’àrea de formació, tenim la branca de prelaboral per als que tenen 16 anys i estan en situació de poder treballar. O, en el cas de la vida quotidiana, hi penja la branca d’emancipació per a aquells nois que estan a punt de marxar, de fer els divuit», explica el Ricard.

Cada equip de sis educadors socials s’encarrega de deu menors del CRAE les 24 hores del dia. Alhora, cadascun d’aquests educadors fa la funció de tutor de dos dels infants. «Que tractin amb més d’un educador és la gràcia i la riquesa perquè tots tenim coses diferents i bones per aprendre i ensenyar», admet el responsable del centre.

Cal recordar que, tot i que al CRAE de la Casa Sant Josep el perfil professional són només educadors socials, els altres serveis que ofereix el centre inclouen pedagogs i pedagogues, psicòlegs i psicòlogues i treballadors i treballadores socials.