L’Administració catalana s’interessa per la tasca de la Fundació Casa Sant Josep

La Fundació Casa Sant Josep de Tarragona, entitat de la Xarxa Santa Tecla dedicada a l’atenció d’infants, adolescents i joves en situació de desprotecció o risc social, va rebre la setmana passada la visita de Ricard Calvo, nou responsable de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), i d’Agnès Rosinyol, nova directora general de l’ICAA (Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció), totes dues administracions adscrites al departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Els màxims responsables de la DGAIA i l’ICAA han estrenat recentment el seu càrrec i han iniciat roda de visites i presentacions amb totes les entitats del territori implicades en l’atenció a la infància i l’adolescència.