Centre Residencial d’Acció Educativa

 

Dades de contacte

Av/ Estanislau Figueras, 4-6
43003 Tarragona
a/e: crae@xarxatecla.cat
Telèfon:  977 241 519

El CRAE Casa Sant Josep disposa de 40 places residencials per a l’atenció i educació d’infants i adolescents que es troben en situació de desemparament i pels quals s’ha resolt una mesura administrativa d’acolliment simple institucional.  Són serveis concertats amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

El CRAE de la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona, de nova creació i amb posada en marxa l’estiu de 2017, és un dels centres d’aquesta tipologia més moderns i funcionals de Catalunya.

El CRAE  acull un màxim de quaranta infants i adolescents tutelats per l’administració i està dividit en llars independents de vuit a dotze places cadascuna. Així s’aprofundeix en grups reduïts, espais individuals i un model estructural que s’assembla a les condicions familiars i que facilita un treball de relacions afectives i terapèutiques que ajudin a les necessitats personals dels infants. Aquest plantejament respon al model educatiu que des de la Generalitat s’ha estat implementant en els darrers anys: centres petits (deu-dotze places) i verticals (de diferents edats fins a 18 anys).

La resta de serveis (centre d’acolliments familiars i preadoptius) disposen d’instal·lacions funcionals per atendre les famílies amb major qualitat i estan clarament separats dels espais que utilitzen els nois i noies residents al CRAE.

Per tirar endavant el projecte, la Generalitat de Catalunya, l’Obra Social “la Caixa” i la mateixa la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona, van signar l’estiu de 2014 un conveni de col·laboració que ha permès construir i equipar el nou centre. L’edifici disposa de planta soterrani, planta baixa i quatre plantes i té una superfície de 2.678 m2, amb un pressupost total d’execució de 4.993.394 €. L’Obra Social “la Caixa” ha col·laborat en el projecte de construcció amb una aportació econòmica d’1,5 M€ emmarcada en un conveni establert entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Obra Social de l’entitat financera. La resta de la inversió s’ha finançat amb recursos propis de la Fundació Casa Sant Josep.

 

Una de les habitacions de la nova Casa Sant Josep.