Centre d’Acolliments Familiars

Dades de contacte

a/e: caf@xarxatecla.cat
Telèfon: 977 240 823

El Centre d’Acolliment Familiar (CAF) és un servei de la Fundació Casa Sant Josep, conveniat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per desenvolupar, dins del territori del Camp de Tarragona, les següents tasques:

 • El seguiment i acompanyament dels infants que es troben en mesura d’acolliment familiar.
 • L’estudi, formació i valoració de les famílies que sol·liciten acollir un infant.
 • Promoure l’acolliment familiar.

Tipus d’acolliment familiar:

 • Acolliment d’urgència i diagnòstic
 • Acolliment familiar simple
 • Acolliment familiar permanent
 • Acolliment de caps de setmana i vacances
 • Acolliment en unitats convivencials d’acció educativa (UCAE)

Les persones i famílies que desitgen acollir un infant han de passar per un procés de formació i valoració.

Els principals aspectes a valorar són:

 • La motivació pel projecte d’acolliment
 • L’estabilitat emocional
 • La capacitat educativa
 • La motivació compartida per tots els membres de la família
 • Les circumstàncies socioeconòmiques
 • L’acceptació de la relació de l’infant amb la seva família d’origen, així com del seguiment i assessorament tècnic del procés