Casa d’infants Tarragona i el Vendrell

Dades de contacte

Casa d’Infants Tarragona
Rambla Vella, 7  43003 Tarragona
a/e: casainfants@xarxatecla.cat
Telèfon: 977 237 806

Casa d’Infants El Vendrell
C/ Pere Quart, 20 43700 El Vendrell
a/e: casainfantsvendrell@xarxatecla.cat
Telèfon: 977 663 114

La Casa d’infants és un projecte d’acompanyament i suport a les famílies amb infants de 3 a 18 anys que es troben en situació de risc greu o desemparament. Té un abast municipal i proporciona atenció a famílies de les ciutats de Tarragona i del Vendrell.

És un servei que té com a objectius l’acompanyament educatiu i la intervenció en nuclis familiars des d’un recurs residencial.

La capacitat del servei és de vuit places que depenen de la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA).

Un servei amb la participació de les famílies

Una de les particularitats de la Casa d’Infants, a diferència d’altres serveis que fan un treball més exclusiu d’atenció als infants, és que la seva intervenció també inclou el treball amb tots els membres de la unitat familiar, raó per la qual els pares, mares o referents adults dels nois i noies participen en el dia a dia de la Casa. De la mateixa manera, l’equip educatiu acompanya la família també en el seu domicili. El temps d’estada de la família a la Casa d’Infants és d’un any.

El servei està integrat per una directora, un coordinador/a, cinc educadores socials, dues treballadores familiars i un equip tècnic format per una psicòloga, un treballador social i una pedagoga. L’equip fa un acompanyament a la família centrat en les qüestions més quotidianes amb l’objectiu d’incidir en dinàmiques i relacions familiars.

A banda de la casa de Tarragona i la del Vendrell, existeixen una altres experiències similars a poblacions de les comarques de Barcelona, de Girona, de Lleida i les Terres de l’Ebre.