Casa d’infants

És un recurs que té com a objectius l’acompanyament educatiu i la intervenció en nuclis familiars des d’un recurs residencial.

Dades de contacte

Rambla Vella, 7  43003 Tarragona
a/e: casainfants@xarxatecla.cat
Telèfon: 977 237 806

 

La Casa d’infants és un projecte d’acompanyament i suport a les famílies amb infants de 3 a 18 anys que es troben en situació de risc o desemparament, a la ciutat de Tarragona i al municipi del Vendrell.

És un recurs que té com a objectius l’acompanyament educatiu i intervenció en nuclis familiars des d’un recurs residencial.

La capacitat del servei és de vuit places residencials, dos places d’estada intermitents i dos places de suport. Les places depenen de la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA).

Una de les particularitats de la Casa d’Infants, a diferència d’altres serveis que realitzen un treball d’atenció més exclusiu amb els infants, és que la seva intervenció inclou també un treball acurat amb tots els membres de la unitat familiar, raó per la qual els pares, mares o referents adults dels nois i noies de la Casa d’Infants participen activament en les dinàmiques quotidianes dels seus fills. Cal dir que la durada de l’estada dels nois i noies que estan a la Casa d’Infants és d’un any.

El servei està integrat per una directora, un coordinador, cinc educadores socials, dues treballadores familiars i un equip tècnic format per una psicòloga, un treballador social i una pedagoga. La feina d’aquests professionals sovint és delicada, ja que el seu àmbit d’actuació no sempre s’emmarca dins un context concret, sinó que fa referència a aquells moments que es coneixen com a quotidians i que, sovint, són els més íntims i personals. De vegades, estar atent a les coses que es consideren més banals, pot esdevenir la millor de les eines per acompanyar el desenvolupament humà d’aquests infants i adolescents que passen per situacions de certa dificultat.

A banda de la casa de Tarragona i la del Vendrell, només existeixen una dotzena d’experiències similars a les poblacions de les demarcacions de Barcelona i de Girona. Recentment s’han posat en marxa dues Cases d’Infants més a les Terres de l’Ebre.