Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El lloc web https://www.casasantjosep.cat és propietat de la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona.

La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona tracta les vostres dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

Responsable del Tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals és de la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona amb CIF G-43226588 amb domicili a Rambla Vella, 14, 43003 Tarragona, telèfon 977 248 539 i correu electrònic xarxatecla@xarxatecla.cat.

Podeu contactar amb el delegat de Protecció de Dades adreçant un correu electrònic o un escrit a c/ Joan Maragall, 1, 43003 de Tarragona o enviant un correu a protecciodades@xarxatecla.cat.

 

Tractaments de dades

A continuació es fa una descripció dels tractaments efectuats per la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona:

Tractament SELECCIÓ DE PERSONAL
Responsables –          Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla

–          Fundació Centres Assistencials i d’urgències de Tarragona

–          Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla

–          Fundació Casa Sant Josep de Tarragona

–          Fundació Estela per a la discapacitat

–          Fundació La Muntanyeta

–          Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla

–          Consorci de Serveis bàsics de salut

–          Consorci d’atenció a la dependència

–          Aprovisionaments Santa Tecla

–          Neteja Santa Tecla

–          Hostaleria Santa Tecla

Finalitat Gestió dels processos de selecció de personal.
Legitimació Consentiment del candidat.
Termini de conservació Les vostres dades seran conservades mentre duri el procés de selecció i, un cop finalitzat, com a màxim es conservaran durant un any.
Destinataris No es cediran dades a tercers excepte obligació legal.

 

Tractament VIDEOVIGILÀNCIA
Finalitat Garantir la seguretat.
Legitimació Interès públic.
Termini de conservació Las dades es suprimiran transcorregut un mes, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.
Destinataris Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.

 

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per tramitar l’acció desitjada, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

 

Com podeu exercir els vostres drets?

Quan el tractament de les vostres dades personals estigui basat en el vostre constentiment podreu revocar l’autorització que vau donar en qualsevol moment dirigint-vos per escrit a l’adreça de correu electrònic protecciodades@xarxatecla.cat o per correu postal c/ Joan Maragall, 1, 43003 Tarragona.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-vos per escrit a l’adreça de correu electrònic protecciodades@xarxatecla.cat o per correu postal a c/ Joan Maragall, 1, 43003 Tarragona.

Els drets sobre les Dades Personals són aquells que la ciutadania pot exercir, de manera gratuïta, per tenir control sobre les seves dades personals. Donen a la ciutadania la potestat de protegir aquesta informació i d’exercir-hi un control efectiu.

  • Dret d’accés: és el dret que té cada persona a sol·licitar i obtenir informació sobre les dades personals que obren en poder de l’Hospital així com el tractament que se’n fa, amb quina finalitat i per a quins usos concrets.
  • Dret de rectificació: és el dret que té cada persona a rectificar les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.
  • Dret de supressió: és el dret que cada persona a demanar que se suprimeixi una informació o dada personal.
  • Dret d’oposició: dret a oposar-se al fet que les dades personals siguin objecte de tractament. Una persona pot manifestar la voluntat, per motius relacionats amb la seva situació particular, que determinades dades de salut no es posin a disposició d’altres professionals sanitaris, que només hi puguin accedir els professionals del seu propi centre assistencial, que no s’utilitzin per a determinades finalitats, que no es facin altres tractaments, etc.
  • Dret de limitació del tractament: (congelació o bloqueig temporal) L’interessat té dret a limitar temporalment el tractament del conjunt de les seves dades personals, en determinats casos en què hi ha algún conflicte entre un pacient i un centre sanitari.
  • Dret a la portabilitat: l’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat d’ús comú i de lectura mecànica, i que siguin transmesses a un altre responsable.

En qualsevol cas, la vostra sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocòpia del vostre Document Nacional d’Identitat, passaport o document legal vàlid que us identifiqui.

Per exercir aquests drets, podeu dirigir-vos al Punt d’Atenció a l’usuari de la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent, o a qualsevol taulell del centre, i allí, a banda d’informar-vos sobre el cas concret, us poden lliurar l’imprès de sol·licitud corresponent i fer-ne la recepció.

També us els podeu descarregar en aquests enllaços i enviar la vostra sol·licitud directament a protecciodades@xarxatecla.cat

La responsable del tractament us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d’un mes. En cas que es tracti de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l’ampliació del termini dins del primer mes.

Per ampliar la informació referent als drets de les persones en matèria de protecció de dades, s’inclou un enllaç a la pàgina de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.