Servei d’Integració en Família Extensa

Dades de contacte

a/e: sife@xarxatecla.cat
Telèfon: 977 250 814

El Servei d’Integració en Família Extensa és un servei conveniat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, dins l’àmbit territorial d’actuació de Tarragona ciutat. El seu encàrrec és la valoració i el seguiment dels acolliments en família extensa dels infants i adolescents de la ciutat que es troben sota aquesta mesura administrativa.