Centres

CASA SANT JOSEP

La Casa Sant Josep integra el Centre Residencial d’Acció Educativa, el Centre d’Acolliments Familiars i el Servei d’Integració en Família Extensa.

Dades de contacte

Pintor Ignasi Mallol, 1
43002 Tarragona
a/e: fundacio@casasantjosep.cat
Telèfon:  977 241 519

 

CASA D’INFANTS

És un recurs que té com a objectius l’acompanyament educatiu i la intervenció en nuclis familiars des d’un recurs residencial.

Dades de contacte

a/e: casainfants@xarxatecla.cat
Telèfon: 977 237 806

 

PISOS TUTELATS

Aquest servei disposa de 3 pisos assistits, té com a objectiu general donar la possibilitat als joves d’entre 18 i 21 anys, que han estat tutelats per l’Administració, d’acabar de completar el seu procés maduratiu acompanyats per un equip d’educadors i educadores.

Dades de contacte

a/e: setcaps@casasantjosep.cat
Telèfon: 977 241 519